Sửa lỗi “Warp stabilizer requires clip dimensions to match sequence” trong Premiere

Các bạn mới biên tập phim với phần mềm Adobe Premiere Pro sẽ đôi lần gặp phải lỗi được phần mềm thông báo khi sửa dụng chức năng chống rung cho video Warp Stabilizer  và dưới đây là mẫu thông báo lỗi.

Warp stabilizer requires clip dimensions to match sequence (fix by nesting)

Nếu bạn là người hiểu tiếng anh thì lỗi này rất là dễ để sửa, lỗi trên phát sinh là do kích thước video hay Sequence bạn tạo không khớp với kích thước của video. Ví dụ bạn tạo một Sequence có khung hình là 1920 x 1080 nhưng bạn lại sử dụng video 4K có kích thước 3480 x 2160. Với 2 tỷ lệ này thì sẽ phát sinh ra lỗi Warp stabilizer requires clip dimensions to match… Sau khi phân tích lỗi thì bạn có thể hiểu mình cần làm gì lúc này rồi. Dưới đây là 2 cách để xử lý.

Cách 1 : Bạn tạo Sequence mới theo video bạn sử dụng và xuất ra theo đúng chuẩn  tỷ lệ video

Cách 2 : Nếu bạn không muốn tạo Sequence mới mà muốn xuất video theo đúng tỷ lệ mà bạn tạo lúc đầu của bạn thì bạn hãy xử lý video trước và chèn vào Sequence hiện tại. Nghĩa là bạn làm bước 1 sau đó lấy video được xuất ra từ bước một chèn vào Sequence hiện tại.

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi Warp stabilizer requires clip dimensions to match sequence fix by nesting bằng 2 cách ở trên. Chúc các bạn thành công