Những Video nào không đủ điều kiện được bật kiếm tiền trên Youtube

Nếu bạn là người đã có kênh Youtube đã bật kiếm tiền thì chắc hẳn video của bạn là đủ điều kiện được bật kiếm tiền nhưng chưa hẳn bạn đã biết hết các tiêu trí mà Youtube đưa ra để xét duyệt video được bật kiếm tiền. Nếu bạn đã hiểu và nhớ các tiêu trí đó thì kênh của bạn sẽ tránh được các sự cố bất khả kháng.

Những tiêu trí này bạn cần lưu ý trong xuốt quá trình làm video nó sẽ giúp bạn loại bỏ những đoạn clip không nên quay hay hoặc xóa đi khi chỉnh sửa. Vì vậy tôi khuyên các bạn hãy dành chút thời gian để đọc  các chính sách dưới đây nhé.

Video của bạn không đủ điều kiện nếu video chứa nội dung không phải do bạn tạo hoặc không được người sáng tạo cho phép sử dụng. Bạn cần có thể hiển thị giấy phép bằng văn bản cho các thành phần video sau đây:
Âm thanh: bản ghi âm, chương trình biểu diễn trực tiếp, nhạc nền, v.v, có bản quyền.
Hình ảnh trực quan: hình ảnh, biểu trưng, phần mềm, v.v.
Bất kỳ nội dung khác mà bạn không sở hữu quyền sử dụng thương mại trên toàn cầu.
Ví dụ về các video KHÔNG đủ điều kiện
Video của bạn có chứa một bài hát bạn đã mua để sử dụng cá nhân (ví dụ: mua trên iTunes hoặc trong cửa hàng) nhưng không có giấy phép thương mại.
Bạn tìm thấy một video trên Internet và bạn không thể chứng minh rằng video đó ở trong miền công cộng.
Bạn đang hát lời của bài hát có bản quyền mà bạn yêu thích và có âm thanh có bản quyền trong nhạc nền, chẳng hạn như bản nhạc khí hoặc karaoke.
Bạn đã sử dụng nội dung của người nào khác mà không được phép nhưng bạn vẫn chưa nhận được thông báo bản quyền trên video của mình.
Video của bạn không cung cấp thuộc tính phù hợp hoặc ghi nhận như yêu cầu của giấy phép.
Nếu video của bạn không hợp lệ, video có thể bị xóa khỏi YouTube.

Ở trên là những nguyên tắc và thông tin video nào KHÔNG đủ điều kiện bật kiếm tiền, các bạn Youtube hãy lưu ý nhé. Chúc các bạn sẽ tạo các video đạt Triệu View 😀