Những nội dung sử dụng lại được bật kiếm tiền và không được bật kiếm tiền Youtube

Hiện nay có rất nhiều bạn vẫn gặp lỗi từ video đăng tải lên Youtube và bị tắt chức năng kiếm tiền với lý do là sử dụng lại nội dung. Bài viết này mình chia sẻ với các bạn đang có ý định làm và đang làm nắm rõ hơn về sáng tạo nội dung để tránh bị Youtube tắt chức năng kiếm tiền hoặc không chấp nhận là đối tác.

2. Lưu ý về nội dung không được phép kiếm tiền khi sử dụng lại nội dung gốc.

Trên đây mình cũng đã nêu rõ các nội dung liên quan đến sử dụng lại nội dung video đăng tải lên Youtube được chấp thuận được bật kiếm tiền và không được bật. Rất mong giúp các bạn xác định rõ được nội dung cho video của các bạn.