Mã bưu điện Huyện Đông Anh, Hà Nội – Nhận mã PIN xác minh Google Adsense

Bạn đang kiếm tiền Online với Google Adsense thì việc bạn nhận mã PIN xác minh tài khoản của bạn là điều đương nhiên.

Dưới đây là tổng số 29 mã bưu chính của các bưu cục của huyện Huyện Đông Anh, Hà Nội giúp bạn ghi chính xác mã bưu điện xã của bạn đang sinh sống để bạn tránh bị thất lạc thư  của Google gửi cho bạn :

 

TT Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ bưu cục / Số điện thoại liên hệ
1 136000 Bưu cục cấp 2 Đông Anh Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh

Điện thoại: 024.38832232

2 136020 Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.38832250
3 136200 Điểm BĐVHX Uy Nỗ Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8822393
4 136300 Điểm BĐVHX Tiên Dương Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8836800
5 136401 Điểm BĐVHX Vân Nội Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9580568
6 136420 Bưu cục cấp 3 Vân Trì Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.32959533
7 136500 Điểm BĐVHX Nguyên Khê Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8820765
8 136600 Điểm BĐVHX Xuân Nộn Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8820205
9 136700 Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8836358
10 136800 Điểm BĐVHX Cổ Loa Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9611466
11 136901 Điểm BĐVHX Xuân Canh Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9500689
12 137000 Điểm BĐVHX Tàm Xá Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9500258
13 137100 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8810858
14 137200 Điểm BĐVHX Kim Nỗ Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8810655
15 137301 Điểm BĐVHX Nam Hồng Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9580618
16 137400 Điểm BĐVHX Bắc Hồng Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8833565
17 137501 Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9670575
18 137600 Điểm BĐVHX Liên Hà Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8825704
19 137700 Điểm BĐVHX Dục Tú Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 04.389610611
20 137800 Bưu cục cấp 3 Lộc Hà Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.39611539
21 137801 Điểm BĐVHX Mai Lâm Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8801125
22 137900 Điểm BĐVHX Đông Hội Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8800698
23 138000 Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.38810001
24 138001 Điểm BĐVHX Hải Bối Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8812628
25 138100 Điểm BĐVHX Võng La Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9530965
26 138200 Điểm BĐVHX Đại Mạch Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9531584
27 138300 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.39515363
28 138301 Điểm BĐVHX Kim Chung Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8811536
29 138401 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9605470

Các bạn có thể lưu lại thông tin các bưu cục để theo dõi thư xác minh của các bạn đã về tới bưu cục chưa để thuận tiện cho việc giao nhận. Chúc các bạn thành công.