Gía xe

 
Xe dongfeng 5 khối   480 / 490
Xe ISUZU 5,5 khối   780 / 790
Xe dongfeng 9 khối Động cơ 190hp lốp 10R20 715 / 725
Xe dongfeng 12 khối Động cơ 240hp lốp 11R20 1060 / 1100
Xe howo 12 khối ĐỘNG CƠ 280HP bồn 12 khối cabil Hw76 lốp 11R20

Chuý y: bồn INox 304 cộng thêm 220tr bao gồm cả bơm và hệ thô gs đều bằng Inox 304

1350 / 1360