Cách hiển thị bài viết liên quan trong WordPress theo chuyên mục

WordPress hiện nay được sử dụng khá là phổ biến, bởi mã nguồn này khá là dễ sử dụng. Bạn chỉ cần học tập trung trong vòng 1 tuần là có thể sử dụng và có thể tự vào cho mình một website đơn giản theo ý muốn.

Với những theme WordPress miễn phí trên mạng hiện nay các bạn có thể tìm thấy rất nhiều và sử dụng dễ dàng. Nhưng với những theme WordPress bạn tải về sẽ có một số Modun bạn không ưng ý trong phần giao diện. Với bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn cách tạo danh sách các bài viết liên quan hiển thị dưới bài viết nhằm lôi cuốn người đọc tiếp cận thêm nhiều thông tin mà website của bạn cung cấp.

Bước 1 : Chèn đoạn mã sau vào file Functions.php trong thư mục theme của bạn.

function bailienquan() {
global $post;
$categories = get_the_category( $post->ID );
$catidlist = '';
foreach( $categories as $category) {
$catidlist .= $category->cat_ID . ",";
}
$args = array(
'posts_per_page' => 5, // so bai viet muon hien thi
'post__not_in' => array($post->ID), // Khong hien thi lai bai viet dang doc
'orderby' => 'rand', // Sap sep
'cat' => $catidlist, // lua chon cai bai viet trong cung chuyen muc
);

$related_cats_post = new WP_Query( $query_args );
if($related_cats_post->have_posts()):
while($related_cats_post->have_posts()): $related_cats_post->the_post(); ?>
<li class="author-box">
<span class="apw-post-thumbnail">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php if(has_post_thumbnail()):?>
<?php the_post_thumbnail('smal-thumb'); ?>
<?php else: ?>
<img class="apw-post-image apw-alignleft wp-post-image" src="<?php echo esc_url( get_template_directory_uri() ); ?>/img/no-image.png" alt="No Images" />
<?php endif; ?>
</a>
</span>
<h6 class="entry-title"><a href="<? the_permalink()?>"><?php the_title(); ?></a></h6>
</li>
<?php endwhile;
wp_reset_postdata();
endif;
}

Bước 2 : Hiệu chỉnh định dạng cho các bài viết hiển thị.

.apw-post-thumbnail {
position: relative;
}
img.apw-alignleft {
margin: 0 10px 5px 0;
}
.apw-post-thumbnail img {
border: 1px solid #eee;
display: inline;
}
.apw-alignleft {
display: inline;
float: left;
}
.relatedentry.entry-title {
clear: none;
font-weight: normal;
line-height: 1.3125;
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
word-wrap: break-word;
}
.relatedentry ul{list-style: none;}
.author-box {
background: #fff;
margin: 0px 0 -1px 0;
padding: 5px 0 5px;
float: left;
border-top: 1px solid #dfdfdf;
overflow: hidden;
width: 100%;
font-size: 15px;
}
.author-box img {
background: #fff;
float: left;
margin: 0 20px 0 3px;
border: 1px solid #dfdfdf;
}

Bước 3 : Hiển thị bài viết liên quan ra ngoài.

<div class="relatedentry">
<div><h4>Bài viết liên quan</h4></div>
<ul>
<?php baivietlienquan() ?>
</ul>
</div>

Vậy là chỉ sau 3 bước đơn giản ở trên là bạn đã tự tạo cho Website của bạn một danh sách các bài viết liên quan thật ưng ý rồi, chúc các bạn thành công.