Cách giới hạn số lượng thẻ Tag hiển thị ra Widget trong WordPress

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách giới hạn số lượng thẻ Tag hiển thị ra Widget trong WordPress. Khi các bạn sử dụng Tag cloud trong Widgets để thêm vào Sidebar thì chắc hẳn sẽ dễ gặp phải tình huống như hình dưới đây.

Limit number of tags in WordPress tag cloud widget

Lúc này bạn sẽ rất bối rồi lựa chọn các cách như xóa bớt thẻ ở mỗi bài viết hay tệ hơn là hủy sử dụng Tag cloud. Nhưng thật dễ dàng khi bạn chỉ việc thêm một Funtion dưới đây vào trong file functions.php để có thể giới hạn số lượng thẻ Tag hiển thị ra Widget.

//Gioi han hien thị Tag cloud
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');
// Gioi hang the trong widget
function tag_widget_limit($args){
if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
$args['number'] = 10; // So the tag ban muo hien thi
}
return $args;
}

Trong hàm trên mình giới hạn số lượng thẻ hiển thị là 10, các bạn có thể đặt số lượng theo ý muốn vào thêm vào trong file. Chúc các bạn thành công !